Kes võidavad eelarvetest?

Euroopa valimiste eel on hea heita pilk Euroopa Parlamendi funktsioonidele. Näiteks kinnitab Euroopa Parlament koos Euroopa Liidu Nõukoguga Euroopa Liidu eelarve. Kes aga võidavad eelarvetest? Et Euroopa Liit kaitseks erinevate ühiskonnagruppide huvisid, on oluline, et kõik need grupid ka võidaksid Euroopa Liidu eelarvest.

#seekordlähenvalima vabatahtlik Els Heile korraldab 12. aprillil seminari "Kes võidavad eelarvetest?". Seminar annab noortele oskuse hinnata erinevate tasemete eelarveid soolise võrdõiguslikkuse aspektist ning seeläbi on ürituse eesmärk julgustada noori aktiivsemalt otsustusprotsessidest osa võtma.

Esimeseks sammuks otsustusprotsessides kaasa rääkimisel on ka hääle andmine Euroopa valimistel 26. mail, millest seminaril ka Euroopa Liidu kontekstis juttu tuleb.

Seminar on osa Kodanike Euroopa programmi projektist "SIA4Y: Strengthening Civil Society Rights by Information Access for European Youth".

Registreeri end seminarile SIIN

Millal?

-

Kus?

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Toompuiestee 10
Tallinn 10137
Estonia