EE2019: Miks valida?

Kus siis veel, kui mitte Tallinna Ülikooli Euroopa saalis, oleks paslik esitada küsimus „Miks valida Euroopa valimistel?“. Just seal toimuski 3. detsembril seekordlähenvalima.eu üleskutse seminar.

Et tudengite mõtted valimiste olulisuse lainele saada, alustas Euroopa Parlamendi Eesti büroo online viktoriiniga. Pärast seda pidas ettekande Euroopa Parlamendi esindaja ning üleskutse seekordlähenvalima.eu üks „arhitektidest“ Stephen Clark. Ta rääkis Euroopa Liidu väljakutsetest ja põhjustest, miks ja kuidas on Euroopa Parlament seadnud eesmärgi jõuda võimalikult paljude potentsiaalsete valijateni. Rohujuuretasandi infokampaania üleskutse  „Seekord lähen valima“ annabki platvormi inimestele, kes on valmis julgustama ka oma sõpru ja lähedasi valima minema ning teavitustöös ise kaasa lööma.

Euroopa valimiste olulisuse illustreerimiseks tutvusid tudengid ka Euroopa Liidu uue veebilehega „Mida Euroopa minu heaks teeb“, kust on võimalik leida näiteid ELi mõjust erinevatele elu- ning huvialadele, alustades inimestest, kes on huvitatud tehisintellektist ning lõpetades näiteks šokolaadisõpradega.